Новий вид послуги з догляду за дитиною до трьох  років «муніципальна няня»

Починаючи с 1 січня 2019 року запроваджено новий вид послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 01 січня відповідного року.
Ця послуга надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років.

Хто така «муніципальна няня»?
Муніципальна няня — будь-яка фізична особа — підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91)/ юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному із батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років.
Компенсація послуги виплачується отримувачу послуги „муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Хто має право на компенсацію цієї послуги?
Право на отримання компенсації послуги „муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.
Компенсація послуги „муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.
У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Які документи і куди слід подати, щоб отримати цю послугу?
Для отримання компенсації послуги „муніципальна няня” отримувач протягом місяця після укладення договору подає управлінню соціального захисту населення за місцем свого проживання такі документи:

• заяву про надання компенсації послуги „муніципальна няня”;
• заяву про перерахування коштів для компенсації послуги „муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
• копію договору між отримувачем послуги „муніципальна няня ˮ та муніципальною нянею;
• документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).
До заяви додаються копії:
• свідоцтва про народження дитини;
• паспорт отримувача компенсації послуги „муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
• документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги „муніципальна няня”;
• рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

На який термін призначається компенсація послуги та в які строки виплачується?
Компенсація послуги „муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги „муніципальна няня” здійснюються щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги „муніципальна няняˮ документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги „муніципальна няняˮ.
Обов’язки отримувача цієї послуги
Отримувач послуги „муніципальна няня ˮ щомісячно до 5 числа подає в письмовій/електронній формі або в будь-який інший зручний спосіб до Управління соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги „муніципальна няняˮ. Протягом одного робочого дня поінформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги „муніципальна няняˮ. У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги „муніципальна няняˮ, виплата компенсації послуги „муніципальна няня” припиняється.
Компенсація послуги “муніципальна няня” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *